Handbok om Brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butik